UG二次開發,條碼功能已經實現,可以批量出條碼,也可以單個圖紙出條碼,外掛自動抓取圖紙上麵的模號、零件號等信息生成條碼並與E68模具管理係統集成!外掛功能都為AG视讯科技開發,享有知識產權和源代碼,可以靈活使用代碼,將免費提供給E68模具管理係統客戶使用!谘詢熱線:18928195461


                    E68-UG單張圖紙出條碼功能,可以自動抓取模號和零件號,如果抓取錯誤,還可以界麵上修改模號、零件號來生成條碼!


              E68-UG批量出條碼功能,方便統一圖框和格式的圖紙,一鍵批量生成所有條碼!